The time is aa 15:57:22

Malt med omtanke

Vi har ett samarbete tillsammans med Tosterups Gård som försett oss med malt till vår storsäljare Eriksberg Original 5,3% sedan 2014. På Tosterup arbetar de idag enligt principer som ligger nära de regenerativa. De arbetar bland annat med minimal jordbearbetning, de har en effektiv och modern maskinpark, de precisionsodlar, gröngödslar och återför halm till åkrarna. De har lärkrutor och blommande trädor och kantzoner för pollinerare, samt uppsatta insektshotell. De är självförsörjande på el genom två solcellsanläggningar som finns på gården. Tillsammans med Tosterup tittar vi på hur regenerativa jordbruksprinciper kan definieras och anammas.

Här kan du läsa lite med om Tosterups Slott.