The time is aa 10:56:11

Sällskap och omgivning påverkar vår smakupplevelse

Äta på en strand eller i en stad? Äta ensam eller i sällskap? Vilken påverkan har vår närmiljö på smaksinnet? För även om det kanske inte är ett ”sinne” i sig påverkar vår omgivning smakupplevelsen. Neuropsykolog Gabriella Svanberg berättar mer om hur och varför.

Spelar verkligen omgivningen och närmiljön roll för hur mat och dryck faktiskt smakar?

Ja absolut, miljön spelar en betydande roll när det gäller smakupplevelsen. Studier har visat att vår omgivning och den atmosfär där vi äter kan påverka vår uppfattning om smak, aptit och tillfredsställelse. Till exempel kan den övergripande atmosfären och stämningen i en restaurang eller matmiljö påverka vår upplevelse av smaken. En trevlig, avkopplande och välkomnande miljö kan göra att vi uppfattar maten som godare och mer tillfredsställande. Likaså kan presentationen av maten och tallrikens utseende påverka smakupplevelsen. En vackert upplagd tallrik kan öka vår aptit och förhöja vår uppfattning om matens smak och kvalitet. Miljön kan även påverka våra förväntningar på maten, till exempel kan omgivningen i form av inredning, belysning och service påverka våra förväntningar om matens kvalitet och smak.

Gör det skillnad om vi äter ensamma eller tillsammans?

Det sociala sammanhanget och interaktionen med andra kan påverka vår aptit, hur mycket vi njuter av maten och till och med vad och hur mycket vi väljer att äta. Så umgänge och känslotillstånd kan påverka vår smakupplevelse betydligt. Att äta tillsammans med andra människor kan påverka vår smakupplevelse då vi är sociala varelser och påverkas av beteenden och preferenser hos dem vi äter med. Till exempel kan vi bli mer mottagliga för smakpreferenser och matval som våra nära och kära har. Dessutom kan positiva och uppmuntrande kommentarer från andra om maten förstärka vår upplevelse av smaken. Även känslotillstånd kan påverka hur vi uppfattar smaker. Om vi är på gott humör eller glada kan vi ha en mer positiv upplevelse av smaker och uppfatta maten som mer tillfredsställande. Å andra sidan kan negativa känslor eller stress påverka vår smakupplevelse negativt och göra att maten uppfattas som mindre smakrik eller mindre tillfredsställande. Många gånger kan våra förväntningar om mat och dryck baseras på vårt umgänge och känslotillstånd och kan påverka vår upplevelse av smaken. Om vi är i en positiv miljö eller om vi förväntar oss att maten ska vara god, kan det påverka vår smakupplevelse och göra att vi uppfattar smaken som bättre än om vi har negativa förväntningar

Kan stress vara negativt för vår smakupplevelse?

Höga nivåer av stress kan påverka vår smakupplevelse. Stress kan minska vår förmåga att uppfatta smaknyanser och kan även påverka vår aptit negativt. Det kan också leda till att vi snabbt äter maten utan att verkligen smaka och njuta av den. Sammanfattningsvis kan vårt umgänge och känslotillstånd påverka vår smakupplevelse genom social influens, förväntningar, emotionella tillstånd och stressnivåer. Det är viktigt att vara medveten om dessa faktorer och hur de kan påverka vår uppfattning om smak för att kunna njuta av maten fullt ut.

Fakta Gabriella Svanberg:

Gabriella Svanberg har arbetat som psykolog sedan 20 år med bred erfarenhet från att jobba med privatpersoner, par, chefer, team och organisationer. Hon tog psykologexamen år 2000 vid Uppsala universitet och jobbade första 10 åren inom psykiatri (sluten- och öppenvård), på ungdomshem (LVU) och missbrukshem (LVM). 2005 specialiserade hon sig inom neuropsykologi, sambandet mellan hjärnan, vår kemi och hur vi fungerar i vardagen och driver idag egen verksamhet.

Gabriella Svanberg samarbetar med olika professioner och jobbar med all form av beteendeförändring, alltifrån beteendeförändring hos enskilda individer till nudging som handlar om att ge en liten knuff åt rätt håll på storskalig nivå. Hon skräddarsyr även koncept för att skapa förutsättningar för hållbarhet och håller bland annat föreläsningar samt skriver krönikor och texter inom området.